Medlantagare

Kredit från medlåntagare

MedlantagarePersoner som vill få ett lån från en bank, men som inte har den nödvändiga kapaciteten, kreditvärdigheten eller tjänar för lite kan nu ta lån med medlåntagare. Ett bra exempel är att ta hjälp av en familjemedlem som har en kredithistoria och som tidigare har betalat tillbaka lånet i tid och därför har bankens förtroende. En sådan person är en medlåntagare, så vi kan ta ett lån tillsammans med honom eller henne. Medlåntagaren kommer naturligtvis också att vara medansvarig för återbetalningen av skulden, så den person som blir medlåntagare bör väljas med stor omsorg.

 

 

 

Varför ska du ansöka om lån tillsammans med en annan person?

MedlantagareGemensamma lån är ett sätt att skaffa pengar, gifta par utnyttjar ofta denna möjlighet, vi kan ofta få ett större lån tillsammans med vår make/maka. Om två personer arbetar och har en månadsinkomst kan de räkna med ett större lån än en person. Därför hjälper medlåntagare oss att få lån om vår kapacitet är otillräcklig. Ofta behövs en medlåntagare vid ett hypotekslån, för ett stort belopp, detta kan vara makar som bor tillsammans och som delar bördan av lånet 50/50. Det kan också vara en situation där föräldrar hjälper sina barn att låna pengar till sin bostad, och då är det värt att komma ihåg att lämna in en korrekt deklaration till skattemyndigheterna.

By admin

Translate »